Όροι Χρήσης

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία Δ.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ-Π.ΓΡΗΓΟΡΑΣΚΟΣ ΟΕ και διακριτικό τίτλο Οptikorama NP (Α.Φ.Μ. 998368442, Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ.) που εδρεύει στην Ελλάδα, στην Δημαρχείου 70, Αιγάλεω, 12242, ΑΤΤΙΚΗΣ. Οι παρόντες Όροι ορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Αυτός ο ιστότοπος προσφέρει στους επισκέπτες το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων Οπτικών Ειδών μέσω διαδικτύου. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας της υπηρεσίας μας, εγκρίνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους.

Όταν αγοράζετε ένα στοιχείο, συμφωνείτε ότι: (i) είστε υπεύθυνος για την ανάγνωση του πλήρους καταλόγου στοιχείων πριν δεσμευθείτε να το αγοράσετε: (ii) να συνάψετε μια νομικά δεσμευτική σύμβαση για να αγοράσετε ένα στοιχείο όταν δεσμευτείτε να αγοράσετε ένα στοιχείο και ολοκληρώνετε τη διαδικασία πληρωμής.

Οι τιμές που χρεώνουμε για τη χρήση των υπηρεσιών μας / για τα προϊόντα μας παρατίθενται στην ιστοσελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές μας για προϊόντα που εμφανίζονται ανά πάσα στιγμή και να διορθώσουμε τα σφάλματα τιμολόγησης που μπορεί να προκύψουν κατά λάθος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση και τον φόρο επί των πωλήσεων είναι διαθέσιμες στη σελίδα πληρωμών.

"Το τέλος για τις υπηρεσίες και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις ενδέχεται να υποστείτε σε σχέση με τη χρήση της υπηρεσίας σας, όπως οι φόροι και οι πιθανές χρεώσεις συναλλαγών, θα χρεώνονται σε μηνιαία βάση με τον τρόπο πληρωμής σας.

Για οποιοδήποτε μη φθαρμένο προϊόν, απλώς επιστρέψτε το με τα παρεχόμενα αξεσουάρ και τη συσκευασία μαζί με την αρχική απόδειξη (ή απόδειξη παραλαβής) εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος και θα το ανταλλάξουμε ή θα προσφέρουμε επιστροφή χρημάτων βάσει της αρχικής μεθόδου πληρωμής . Επιπλέον, σημειώστε τα εξής: (i) Τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν μόνο στη χώρα στην οποία αγοράστηκαν αρχικά. και ii) τα ακόλουθα προϊόντα δεν είναι επιλέξιμα για απόδοση: [κατάλογος στοιχείων].

Μπορούμε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να αλλάξουμε τις υπηρεσίες. να σταματήσετε να παρέχετε τις υπηρεσίες ή τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που προσφέρουμε. ή να δημιουργήσετε όρια για τις υπηρεσίες. Μπορούμε να διακόψουμε προσωρινά ή να διακόψουμε προσωρινά την πρόσβαση στις υπηρεσίες χωρίς προειδοποίηση και ευθύνη για οποιοδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο.

Η Υπηρεσία και όλα τα υλικά που περιέχονται σε αυτήν ή μεταφέρονται από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, λογισμικού, εικόνων, κειμένων, γραφικών, λογοτύπων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, πνευματικών δικαιωμάτων, φωτογραφιών, ήχου, βίντεο, μουσικής και όλων των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. την αποκλειστική περιουσία του Δ.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ-Π.ΓΡΗΓΟΡΑΣΚΟΣ ΟΕ, Luxottica Group S.p.A. και Derigo. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στο παρόν, καμία από τους παρόντες Όρους δεν θεωρείται ότι δημιουργεί άδεια χρήσης σε αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή βάσει αυτών, και συμφωνείτε να μην πωλήσετε, να εκχωρήσετε άδεια χρήσης, να ενοικιάσετε, να τροποποιήσετε, να διανείμετε, να αντιγράψετε, δημοσίευση, δημοσίευση, προσαρμογή, επεξεργασία ή δημιουργία παράγωγων έργων.
Εάν θέλετε να προσφέρετε στους χρήστες σας τη δυνατότητα αποστολής περιεχομένου (εικόνες, ήχο, κείμενο ...) για αποκάλυψη στον ιστότοπό σας, είναι σημαντικό ο εκδότης τέτοιου περιεχομένου να πιστοποιεί ότι έχει όλα τα νόμιμα δικαιώματα ή / και τις απαραίτητες άδειες χρήσης του περιεχομένου και ότι αυτό το περιεχόμενο ενδέχεται να είναι διαθέσιμο στο κοινό.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι με τη μεταφόρτωση οποιουδήποτε περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σχεδίων, εικόνων, κινούμενων σχεδίων, βίντεο, αρχείων ήχου, γραμματοσειρών, λογοτύπων, εικόνων, συνθέσεων, έργων τέχνης, διεπαφών, κειμένων και λογοτεχνικών έργων) , επιβεβαιώνετε ότι είστε κύριος όλων των σχετικών δικαιωμάτων ή έχετε λάβει την κατάλληλη άδεια για τη μεταφόρτωση / μεταφορά / αποστολή του περιεχομένου. Συμφωνείτε και συμφωνείτε ότι το περιεχόμενο που μεταφορτώνεται / μεταφέρεται μπορεί να εμφανίζεται δημόσια στον ιστότοπο.

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε προσωρινά ή προσωρινά την πρόσβασή σας στην υπηρεσία χωρίς προειδοποίηση και ευθύνη για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και αν κατά αποκλειστική βούλησή σας παραβιάζετε οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων ή οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμούς. Μπορείτε να διακόψετε τη χρήση και να ζητήσετε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας και / ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε αντίθετο στα προηγούμενα, όσον αφορά τις αυτόματα ανανεωμένες συνδρομές στις πληρωμένες υπηρεσίες, αυτές οι συνδρομές θα διακοπεί μόνο με τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου για την οποία έχετε ήδη πραγματοποιήσει πληρωμή

 

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να αποζημιώσετε τον [κάτοχο της ιστοσελίδας] από κάθε απαίτηση, απώλεια, ευθύνη, αξιώσεις ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων) που έχουν υποστεί εναντίον τους από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση σας του δικτυακού τόπου ή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, σε καμία περίπτωση ο [κάτοχος της ιστοσελίδας] δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε έμμεσες, τιμωρητικές, παρεπόμενες, ειδικές, επακόλουθες ή παραδειγματικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια κερδών, υπεραξίας, ή άλλες άυλες απώλειες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο [ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας] δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για τυχόν λάθη, λάθη ή ανακρίβειες του περιεχομένου. (ii) προσωπικές βλάβες ή υλικές ζημίες, ανεξαρτήτως φύσεως, που προκύπτουν από την πρόσβαση ή τη χρήση της υπηρεσίας σας, και (iii) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των ασφαλών μας διακομιστών ή / και οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών που αποθηκεύονται εκεί.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε αυτούς τους όρους από καιρό σε καιρό κατά την κρίση μας. Επομένως, θα πρέπει να ελέγχετε περιοδικά αυτές τις σελίδες. Όταν αλλάζουμε τους Όρους με ουσιαστικό τρόπο, θα σας ειδοποιήσουμε ότι έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στους Όρους. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας ή της υπηρεσίας μας μετά από οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή συνιστά την αποδοχή των νέων Όρων. Εάν δεν συμφωνείτε με κανέναν από αυτούς τους όρους ή με οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση των Όρων, μην χρησιμοποιείτε ή δεν έχετε πρόσβαση (ή συνεχίζετε να έχετε πρόσβαση) στον ιστότοπο ή την υπηρεσία.

Συμφωνείτε να λαμβάνετε από καιρού εις καιρόν διαφημιστικά μηνύματα και υλικά από εμάς, μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιασδήποτε άλλης φόρμας επικοινωνίας που μας παρέχετε (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου σας για κλήσεις ή μηνύματα κειμένου). Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε τέτοια διαφημιστικά υλικά ή ειδοποιήσεις - παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε ανά πάσα στιγμή.

Η Εταιρεία και το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει εγγράφως τους παρόντες ΓΟΣ δίχως προειδοποίηση, οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στο Κατάστημα. Παράλειψη ασκήσεως οποιουδήποτε δικαιώματος της Εταιρείας δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτό.
Η πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή σας με το Κατάστημα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά την πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή προς με το Κατάστημα εισάγεται προς εκδίκαση στα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, Ελλάδος. 
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.